تومان 5,000,000,000

دارای امتیاز آب و برق و گاز به دلیل داخل بافت بودن سریع به مسکونی میتوان تغییر کاربری داد دارای ۴۰قلم مرکبات پرتقال و نا...

  • 09927645507

  • بابل_روستای رمنت
  • وضعیتکارکرده
  • ضمانتنامهبله
آبان 23, 1402
بالا