قیمت در تماس

این کود به دلیل اینکه گوگرد بالایی دارد وباعث کاهش pHمی شود،در خاک های قلیایی بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد. کود سولف...

  • 09032807311

  • تهران
  • وضعیتجدید
  • ضمانتنامهبله
خرداد 6, 1403
بالا