شرکت الوان رنگ افروز فرنام

شرکت الوان رنگ افروز فرنام

شرکت الوان رنگ افروز فرنام تولید کننده ای  ومجری و رنگ های  چند جزئی   تک جزئی ابوکسی ساختمانی شماره تماس:09120581838 شماره ثابت:02633501444...

Havakaranpars

Havakaranpars

شرکت هواکاران پارس بااستفاده ازبهترین متخصصین وکارشناسان درزمینه تولیدوساخت کمپرسورهای صنعتی وتجهیزات جانبی آنهافعالیت می نمایدکه درحال حاضرداری توانمندی ومحصولات شامل: -ساخت وتولید انواع کمپرسورهای ص...

بالا