AdForest به طور کامل از RTL پشتیبانی می کند فقط لازم است گزینه RTL را از انتهای عقب بررسی کنید، اطلاعات خود را قرار داده و برای انجام آن خوب باشید.

 

ما آماده نسخه RTL با داده نسخه ی نمایشی برای شما هستیم و با بروز رسانی بعدی آن را به روز می کنیم.

شبیه این خواهد شد

بالا